هادی الکتریکی

AAC،-AAAC،ABC--راهنمای-انتخاب-هادی-های

راهنمای انتخاب هادی های AAC، AAAC و ABC

مقدمه انتخاب نوع مناسب هادی الکتریکی برای نیازهای خاص بسیار مهم است تا ایمنی، کارایی و طول عمر را تضمین کند. این راهنمای جامع یک مقایسه دقیق از هادی های تمام آلومینیومی (AAC)، هادی های آلیاژ تمام آلومینیومی (AAAC)، و هادی های خودنگه‌دار (ABC) ارائه می‌دهد. هر بخش شامل مزایا، ... ادامه مطلب